NATIONAL ACCOUNTS OF THE NETHERLANDS, 1800-1913

Archival sources
 
Algemeen Rijksarchief (A.R.A.; Public Record Office)
Collectie Goldberg
Financie van Holland
Stoomvaartmaatschappij Nederland (2.20.23)
 
Municipal Archive of Amsterdam
Bienfait (646)
 
Statistics and other primary sources
 
Algemeene Staatsrekening 1842-1850
Algemeen Verslag van den Landbouw 1841-1844
Bescheiden betreffende de geldmiddelen 1846/59-1902
Beroepstellingen 1849-1909
De Economist 1853
Handelingen van de beide Kamers der Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden 1814/1815-1850
Jaarcijfers van het Koninkrijk der Nederlanden 1881-1913
Staat van den Landbouw 1816-1828
Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje 1849-1880
Statistiek van den Handel en de Scheepvaart 1846-1876
Statistiek van den In-, Uit- en Doorvoer 1877-1913
Statistiek der Rijksinkomsten 1903-1913
Statistiek van Voortbrenging en Verbruik 1913
Verslag van den toestand der provincie Noord-Holland 1853


 
back        up